50K
200K
25K
25K
25K
25K
200K
25K
25K
25K
25K
топ - игроков СЧАСТЛИВЧИКИ ПРОЕКТА
1
Кредитов: 213025
Всего игр: 460
2
Кредитов: 111725
Всего игр: 331
3
Кредитов: 28800
Всего игр: 176
4
Кредитов: 23750
Всего игр: 132
5
Кредитов: 20900
Всего игр: 133
пользователь
игр
кредитов
6
Andryukha Khmelyov
2
20025
7
Vova Zinovyev
71
19175
8
Kirill Konyrev
88
18800
9
Amir Akhmadov
53
18700
10
Aristarkh Pozdnukhov
46
18450
11
Yaroslav Kuznetsov
46
16950
12
Adil Kalikanov
57
15625
13
Yana Samoylik
13
15000
14
Roman Chudin
44
14450
15
Vladislav Smirnov
60
14450
16
Vadim Olegovih
24
13900
17
Uzhakhov Shakhmarz
59
13225
18
Ilya Moiseev
76
12675
19
Elnar Salikhov
42
12125
20
Sergey Molinov
35
11950
21
Alexander Prokopenko
58
11875
22
Viktor Fedorov
74
11750
23
Islam Khasiev
26
11575
24
Crazzy Feed
20
11350
25
Pavel Kuzminov
24
10975