100K
50K
100K
25K
25K
200K
50K
200K
50K
200K
25K
топ - игроков СЧАСТЛИВЧИКИ ПРОЕКТА
1
Кредитов: 709825
Всего игр: 1604
2
Кредитов: 306350
Всего игр: 1017
3
Кредитов: 99550
Всего игр: 201
4
Кредитов: 95350
Всего игр: 194
5
Кредитов: 94750
Всего игр: 173
пользователь
игр
кредитов
6
Viktor Kot
352
91150
7
Denis Petrov
87
89600
8
Seryoga Sokolov
213
85200
9
Dmitry Soldatov
131
81250
10
Vladislav Korzh
66
74400
11
Alexander Kozlov
156
71000
12
Svetlana Romanova
302
69650
13
Dzhon Ivanov
124
67200
14
Vlad Stepanov
96
61850
15
Kirill Vorobyov
100
58700
16
Alexey Bondarenko
152
57100
17
Sasha Kurnosov
53
56800
18
Aristarkh Pozdnukhov
46
54450
19
Denis Smolentsev
179
54450
20
Alexander Maslov
111
54350
21
Vova Barsukov
155
54225
22
Yaroslav Kuznetsov
246
53950
23
Denis Malinovsky
108
53425
24
Danya Kot
34
52900
25
Andrey Vlasov
78
52725