100K
750K
100K
200K
100K
25K
200K
50K
200K
50K
50K
топ - игроков СЧАСТЛИВЧИКИ ПРОЕКТА
1
Кредитов: 480100
Всего игр: 1317
2
Кредитов: 223700
Всего игр: 923
3
Кредитов: 91525
Всего игр: 143
4
Кредитов: 80950
Всего игр: 198
5
Кредитов: 77225
Всего игр: 144
пользователь
игр
кредитов
6
Daniil Razmakhnin
43
75800
7
Kostya Khramov
243
74750
8
Vova Zinovyev
72
69200
9
Amir Akhmadov
56
64800
10
Kirill Konyrev
88
62800
11
Nikolay Litput
72
54675
12
Aristarkh Pozdnukhov
46
54450
13
Yaroslav Kuznetsov
246
53950
14
Denis Malinovsky
71
50075
15
Adil Kalikanov
147
45625
16
Roman Chudin
48
44600
17
Vladislav Smirnov
60
42450
18
Maksym Bobrovnyk
60
40375
19
Vadim Olegovih
94
39250
20
Roman Muzyka
170
38600
21
Serezha Shapovsky
7
38025
22
Andrey Krysa
205
37250
23
Zhenya Izosimov
4
35225
24
Andryukha Khmelyov
11
34475
25
Artyom Lishupin
65
33950